Byte webdesign logo

Gebruiksvriendelijke formulieren voor uw website

Het gebruik van formulieren op een website is erg belangrijk. u geeft de bezoekerhiermee de mogelijkheid om contact te leggen met uw onderneming. Een bezoeker kan eenvraag stellen, een aankoop doen of zich inschrijven voor een nieuwsbrief. Formulierenkunnen u dus helpen om nieuwe leads te krijgen via uw website. Nog belangrijker is dat de formulieren gebruiksvriendelijk formulieren moeten zijn.Wanneer bijvoorbeeld formulieren te lang zijn, dan zullen veel minder bezoekers hetformulier invullen dan wanneer het maar om een aantal velden gaat. Bedenk dus goedwelke informatie u wilt ontvangen van uw bezoekers en vraag niet meer dan nodig is.

Heeft u velden in uw formulier die niet verplicht zijn, denk er dan over na om deze te schrappen. Deze velden zijn niet noodzakelijk anders waren ze wel verplicht geweest.Formulieren controleren vaak ook of er juiste gegevens zijn ingevoerd. Bij het veld vooreen e-mail adres wordt er gechecked of het e-mail adres wel juist is opgebouwd.Wanneer dit niet het geval is zal er een foutmelding worden gegeven. Zorg ervoordat er vriendelijke foutmeldingen worden gegeven. Het is belangrijk om één ding te onthouden: het is nooit de fout van de bezoeker. Wees dus netjes met de foutmeldingen. Dus zorg voor niet te lange formulieren en zorg voor vriendelijke foutmeldingen.Wanneer u dit toepast, zullen er al meer formulieren worden ingevuld.

Het gebruik van formulieren op een website is erg belangrijk. U geeft de bezoeker hiermee de mogelijkheid om contact te leggen met uw onderneming. Een bezoeker kan een vraag stellen, een aankoop doen of zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

In het kort samengevat: zorg voor niet te lange formulieren en zorg voor vriendelijke foutmeldingen. Wanneer u dit toepast, zullen er al meer formulieren worden ingevuld.

Copyright B-yte Multimedia Design door B-yte Webdesign.